CONDICIONS DE CONTRACTACIÓ

CONDICIONS GENERALS

Les activitats i cursos s’impartiran per Guies de Mitja Muntanya, d’Alta Muntanya o Escalada, és a dir, tècnics esportius titulats pel Ministeri d’Educació i Ciència, amb competències en la formació i conducció d’activitats que s’ofereixen en aquest web.

SomGuies.cat es reserva el dret de cancel·lar o modificar activitats per raons meteorològiques o que puguin afectar la seguretat del grup. Així mateix es reserva el dret d’exclusió en cas d’observar un comportament que posi en perill la seguretat pròpia o la del grup, manca de respecte al medi i als companys/es sense que això impliqui dret de reemborsament.

El client/a o alumne/a té l’obligació d’informar a SomGuies.cat sobre possibles problemes de salut, al·lèrgies o malalties cardiovasculars abans de contractar qualsevol activitat. Així mateix es compromet a no estar sota els efectes de l’alcohol, drogues i/o estupefaents, així com qualsevol altra medicació que pugui incidir en la seva capacitat de reacció.

Tots els nostres clients estan coberts automàticament per una assegurança d’accidents un cop contractada l’activitat i tots els nostres guies disposen d’assegurança de responsabilitat civil.

És responsabilitat del client/a el seu propi transport fins al lloc d’inici de l’activitat acordat amb SomGuies.cat, llevat que s’acordi el contrari per a activitats en concret.

El contracte i la responsabilitat de SomGuies.cat afecten exclusivament al treball directe dels seus Guies i a l’organització de l’activitat.

La pèrdua, negligència o mal ús del material, per part del client/a, aportat per SomGuies.cat (més enllà del desgast lògic o per causa de força major) serà responsabilitat del client i haurà de ser abonat a SomGuies.cat.

Les activitats que oferim son activitats que es realitzen en el medi natural i comporten uns riscos que no poden ser controlats completament pel Guia i l’empresa.

INSCRIPCIÓ A LES ACTIVITATS

La reserva es realitzarà per correu electrònic o bé via telefònica amb un mínim de 3 dies naturals d’antelació de l’inici de l’activitat.

El participant haurà de formalitzar la reserva abonant com a mínim una paga i senyal del 50% o el cost total de l’activitat, en funció de l’activitat contractada.

El 100% del cost total de l’activitat haurà de ser abonat a SomGuies.cat abans de l’inici de l’activitat contractada.

Els preus de les activitats són en Euros, i inclouen el 21% d’IVA vigent. Llevat que s’expressi literalment el contrari, la contractació dels serveis externs (Hotels, refugis, menjars, transport, telefèrics …) serà a càrrec del client/a.

No estarà inclòs el material individual/personal del participant (esquís, botes, roba …). En cada activitat s’especificarà l’equip personal necessari que el client haurà d’aportar per al desenvolupament de cada activitat i quin està inclòs en el preu i quin no.

En el cas que el client porti material propi, aquest serà supervisat pels nostres tècnics i només es pot utilitzar si ells així ho consideren. En aquest cas, qualsevol problema que se’n derivi serà responsabilitat exclusiva del propietari del material.

POLÍTICA DE CANCEL·LACIÓ

El client podrà anular l’activitat 15 dies abans de l’inici de la mateixa, sense que això comporti la pèrdua de la quantitat pagada.

L’anul·lació de la reserva de l’activitat per part del client amb menys de 15 dies d’antelació a l’inici de l’activitat, comportarà la pèrdua del 50% de la quantitat pagada.

L’anul·lació de la reserva de l’activitat per part del client amb menys de 10 dies d’antelació a l’inici de l’activitat, comportarà la pèrdua del 100% de la quantitat pagada.

Si cal anular l’activitat per raons meteorològiques o per causes majors s’oferirà al client noves dates per fer l’activitat. Si el client no desitja fer l’activitat més endavant, perdrà la quantitat abonada.

La no presentació del client/a en la data i hora indicades per SomGuies.cat a l’inici de la mateixa implicarà la pèrdua total de les quantitats anticipades.

L’activitat es considera iniciada en el moment que el guia es presenta al punt de trobada acordats.

Des de la confirmació de la reserva, el client assumirà de manera expressa la totalitat de les presents Condicions Generals.

Uneix-te als nostres grups de Whatsapp

Fes click sobre el grup que t’interessi i connecta amb Somguies.cat

SORTIDES HIVERNALS

SORTIDES ESTIVALS

SORTIDES ESCALADA

SORTIDES BICICLETA