La professionalització dels guies de muntanya que ha tingut lloc a casa nostra en aquestes últimes dècades segueix el camí començat pels països de l’arc alpí i es regula per dues normes estatals: el Reial decret 318/2000 i l’Ordre ECI/858/2005; i altres d’àmbit català, com el Reial Decret 243/2003 on es detallen les proves d’accés als estudis, currículums formatius i competències professionals.

Abans de contractar un guia de muntanya és recomanable assegurar-se que aquest posseeix la titulació adequada i que exerceix la seva activitat dins de les competències de la seva titulació. La qualificació de tots els guies està garantida per la AEGM (Associació Espanyola de Guies de Muntanya), la UIAGM (Unió Internacional d’Associacions de Guies de Muntanya) i la UIMLA (Unió Internacional de Guies Acompanyants de Muntanya), associacions a les quals pertany la AEGM i que vetllen per la qualitat de la formació i professionalitat de tots els guies que la formen. Tots els guies que formen part de la AEGM (Associació Espanyola de Guies de Muntanya) compten amb titulació oficial reconeguda que els acredita per a la realització de labors de guiatge en el medi natural.